01 מסחר אלגוריתמי אפיון מערכת, כתיבת קוד | מסחר אוטומטי ראה פרויקט זה 02 מסחר בחוזים עתידיים נפט, זהב | חקלאות ראה פרויקט זה 03 מסחר באופציות תכנון, התאמות | איזון פוזיציות ראה פרויקט זה One Detail 01 מסחר אלגוריתמי אפיון מערכת, כתיבת קוד | מסחר אוטומטי חזרה לפרויקטים הקורס נועד ללמד את כל מי שמעוניין במסחר כיצד ליצור אסטרטגיות מסחר אלגוריתמיות במהירות ללא צורך של ידע בתכנות. ראשית, נדריך אותך בפרספקטיבה הרחבה של פיתוח מסחר באלגו ואז אראה לך כיצד אתה יכול ליצור “מפעל אסטרטגיות”, רובוטים שיסחרו עבורך, גם כשאתה ישן, והכל אוטומטי. התחל ללמוד 02 מסחר בחוזים עתידיים נפט, זהב | חקלאות חזרה לפרוייקטים סדרה זו בוחנת את היישומים הרבים של המסחר בפיזור בשוק הסחורות והחוזים העתידיים, מה שנקרא מסחר במרווחים. מצב שבו קונים רגל ראשונה ומוכרים רגל שנייה. תלמד כיצד ומדוע גופים מוסדיים סוחרים במרווחים כבר הרבה מאוד שנים. שימוש בפיזור הוא אפקטיבי במרווחים, נלמד על מערכות מתקדמות אשר בוחנות את המרווחים בבדיקות לאחור, נלמד על הסוגים השונים של המרווחים, נלמד לקרוא גרפים של מרווחים, ואילו שווקים מספקים את ההזדמנויות הטובות ביותר למסחר במרווחים. ראה סרטון התחל ללמוד Three Detail 03 מסחר באופציות תכנון, התאמות | איזון פוזיציות חזרה לפרויקטים השלמת שלושת החלקים מספקים את כל החומר הנדרש על מנת שתהיה לכם יכולת לשלוט ביסודות האופציות. להלן סקירה קצרה של החומר הנלמד בקורס: למדו על אופציות קול ופוט, יסודות האופציות, משחק זמן, תנודתיות, היווניות, קניה ומכירה של אופציות בצורה פרקטית במערכת מסחר. התחל ללמוד EDUMA2.COM Israel Pro Traders Facebook YouTube — מסחר אלגוריתמי — מסחר בחוזים — מסחר באופציות