Slide להיות מקצוען דברים נפלאים קורים בדרכים בלתי צפויות להמשיך רמה אחת מעל אלגו טריידינג

Slide אנחנו מלמדים אתכם
לבצע מסחר אלגוריתמי

Slide ALGO ללמוד
ALGO TRADING
פיתוח & בדיקה שלב ראשון
הרעיון
לכל סוחר יש אסטרטגיות מסחר אשר בהם הוא משתמש, רעיונות ודרכי מסחר אשר הוא פיתח במשך השנים. יש לסוחר הקבה מאוד רעיונות למסחר, אבל האדם הוא לא מכונה. מרעיון לאוטומציה האם הסוחר בדק את האסטרטגיות שלו? איך הוא יודע שהאסטרטגיות שלו באמת עובדות? לפי איזה סטטיסטיקה? במסחר אלגוריתמי אפשר לבדוק הכל. את כל הרעיונות שלנו אנחנו נכתוב בקוד בעזרת מערכת NT8. המערכת מאפשרת לסוחרים שאינם מתכנתים לבצע מסחר אלגוריתמי באופן מלא ברמה הכי מקצועית שיש בעזרת strategy builder. האסטרטגיות טובות?
נחבר לברוקר
אם הבדיקות שנבצע לאסטרטגיות יהיו טובות ויניבו ביצועים טובים, אנחנו נחבר אותה לברוקר והאסטרטגיה תבצע מסחר אוטומטי 24/7

Slide NinjaTrader8 מערכת מסחר Strategy Analyzer כתיבת האסטרטגיה Strategy Analyzer ניתוח תוצאות האסטרטגיה Broker connection מסחר אוטומטי ללא מגע אדם Systems מערכות

Slide CONTACTS צור איתנו קשר כתובת תל אביב
ישראל
מייל info@ontario2.com טלפון לקורס מסחר אלגוריתמי