חוזים עתידיים סחורות (5)

אופציות למתחילים

מסחר על סחורות

יסודות האופציות חלק א’

תיאור הקורס

החלק הראשון ביסודות המסחר באופציות. השלמת שלושת החלקים מספקים את כל החומר הנדרש על מנת שתהיה לכם יכולת לשלוט ביסודות האופציות. להלן סקירה קצרה של החומר הנלמד בקורס: למדו על אופציות קול ופוט, יסודות האופציות, משחק זמן, תנודתיות, היווניות, קניה ומכירה של אופציות בצורה פרקטית במערכת מסחר.

דרישות הקורס

אין דרישות מקדימות. אנו מלמדים את הבסיס למסחר באופציות Call מנקודת המבט של הקונה והמוכר.

תוצאות למידה

  • ניתן לכם סקירה על ההיסטוריה של אופציות.
  • היכרות עם אופציית קול.
  • נסביר מה הם אופציות בתוך הכסף, בכסף ומחוץ לכסף.
  • נראה את פרופיל הסיכון של קונה ומוכר, גרפי סיכון, יתרונות מוכר האופציות.
  • נלמד על מסכי אופציה, שרשראות אופציות, ופקיעה.
  • נראה ביצועי אופציית CALL.
  • גרפי סיכון של אופציית CALL.
  • נבין את פרופיל סיכון המוכרים.

חברים אחרים